Openbaar onderzoek - Goorstraat - van 15 april tot en met 14 mei 2019

11
apr
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00037VKOD
Aanvrager: Dhr. Jan Vermeiren
Ligging: Goorstraat z/n, 3191 Boortmeerbeek 
Onderwerp: het verkavelen van gronden voor het creëren van 2 bouwloten
Openbaar onderzoek: van 15 april 2019 tot en met 14 mei 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 15 april 2019 tot en met 14 mei 2019. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden voor het creëren van twee bouwloten. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Goorstraat z/n 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, nummers 208K2 en 208S. 

Het dossier ligt van 15 april 2019 tot en met 14 mei 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 14 mei 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 14 mei 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00037VK. 

Contactinformatie