Openbaar onderzoek - Guido Gezellestraat 16 - van 31 mei tot 29 juni 2019

28
mei
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00081VK
Ligging: Guido Gezellestraat 16, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: verkavelen van een perceel in 3 loten
Openbaar onderzoek: van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019. Het betreft een aanvraag voor het verkavelen van een perceel in 3 loten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Guido Gezellestraat 16, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie A, perceel 288s.

Het dossier ligt van 31 mei 2019 tot en met 29 juni 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 29 juni 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 29 juni 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00081VK.

Contactinformatie