Openbaar onderzoek - Haagbeukweg 31 - van 4 september tot 3 oktober 2019

3
sep
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00134OD
Project: bouwen van een veranda
Ligging: Haagbeukweg 31, 3191 Boortmeerbeek 
Openbaar onderzoek: van 4 september 2019 tot 3 oktober 2019                          

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 4 september 2019 tot en met 3 oktober 2019. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Haagbeukweg 31 te 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, perceel 272T. 

Het dossier ligt van 4 september 2019 tot en met 3 oktober 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 3 oktober 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 
3 oktober 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00134OD. 

Contactinformatie