Openbaar onderzoek - Heesterweg 5 - van 3 mei tot en met 1 juni 2019

2
mei
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00064OD
Ligging: Heesterweg 5, 3191 Boortmeerbeek 
Onderwerp: Bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning 
Openbaar onderzoek: van 3 mei 2019 tot en met 1 juni 2019

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 03 mei 2019 tot en met 01 juni 2019. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning. Er wordt een afwijking gevraagd op de verkavelingsvoorschriften van een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling op basis van art 4.4.1. VCRO met betrekking tot de maximaal toegestane terrasverharding.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heesterweg 5, 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 24039, sectie B, perceel 264N en 264K.

 

Het dossier ligt van 03 mei 2019 tot en met 01 juni 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 01 juni 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 01 juni 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00064OD.

 

Contactinformatie