Openbaar onderzoek - Heesterweg - van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019

18
dec
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00165OD
Aanvrager: Ann Bogaerts
Ligging: Heesterweg
Onderwerp: Bouwen van een ééngezinswoning
Openbaar onderzoek: van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een ééngezinswoning waarbij de dakvorm afwijkt van de verkavelingsvoorschriften (ref. VK2017/00018).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heesterweg, 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, nummer 264N.

Het dossier ligt van 21 december 2018 tot en met 20 januari 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 20 januari 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 20 januari 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00165OD.

 

 

Contactinformatie