Openbaar onderzoek - Heihoekweg 14 - van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018

7
aug
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/0089VK
Aanvrager: Pieter Goeron
Ligging: Heihoekweg 14, 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp: Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 4 bouwloten voor halfopen bebouwing.
Openbaar onderzoek: van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 7 juli 2018 door Pieter Goeron, Pater Damiaanstraat 7, 3120 Tremelo, een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Heihoekweg 14, 3191 Boortmeerbeek, met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek, afdeling 1, sectie A, nummers 196G.

Reden openbaar onderzoek: De aanvraag valt onder de aanvragen gemaakt moeten worden volgens artikel 3 van het Besluit van de Vlaams Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen, betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.

Het dossier ligt van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 9 september 2018 ingekeken worden via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezware of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 9 september 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00089VK.

Contactinformatie