Openbaar onderzoek - Hollestraat 15 - van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019

27
feb
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00016VK
Aanvrager: Dhr. Dekrem
Ligging: Hollestraat 15, 3191 Boortmeerbeek 
Onderwerp: het verkavelen van gronden voor het creëren van 2 bouwloten
Openbaar onderzoek: van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden voor het creëren van twee bouwloten. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Hollestraat 15, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie C, nummers 4L, 2N. 

Het dossier ligt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag lan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 30 maart 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 30 maart 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00016VK. 

 

Contactinformatie