Openbaar onderzoek - Kapitein A. Tobbackstraat 15 - van 9 januari 2019 tot en met 8 februari 2019

7
jan
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00166OD
Aanvrager: Etienne Theyskens 
Ligging: Kapitein A. Tobbackstraat 15, 3190 Boortmeerbeek 
Onderwerp: slopen van 5 woningen en bouwen van een meergezinswoning met parkeerkelder
Openbaar onderzoek: van 9 januari 2019 tot en met 8 februari 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van de bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 9 januari 2019 tot en met 8 februari 2019. Het betreft een aanvraag tot het slopen van 5 woningen en bouwen van een meergezinswoning met parkeerkelder. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapitein A. Tobbackstraat 15, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling1, sectie E, perceel 259D, 263K, 263M, 263N, 266F.

Het dossier ligt van 9 januari 2019 tot en met 8 februari 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 8 februari 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 februari 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00166OD. 

 

Contactinformatie