Openbaar onderzoek - Lelielaan 10 - van 7 maart tot en met 5 april 2019

5
mrt
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00030OD
Aanvrager: Renaat De Block
Ligging: Lelielaan 10, 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp: Bouwen van een ééngezinswoning 
Openbaar onderzoek: van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ééngezinswoning. Er wordt een afwijking gevraagd op de verkavelingsvoorschriften. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Lelielaan 10, 3191 Boortmeerbeel en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, nummer 505E. 

Het dossier ligt van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 5 april 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 5 april 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00030OD. 

Contactinformatie