Openbaar onderzoek - Leuvensesteenweg 172 - van 7 september 2018 tot en met 7 oktober 2018

5
sep
2018

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 19 april 2018 door de heer Willy Stroobants een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leuvensesteenweg 172, 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, nummer 645A.

Het dossier ligt van 07 september 2018 tot en met 07 oktober 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 07 oktober 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 07 oktober 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00034OD.

 

 

Contactinformatie