Openbaar onderzoek - Audenhovenlaan 83 en Audenhovenlaan 83A - van 15 november 2018 tot en met 15 december 2018

13
nov
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00140VK

Aanvrager: Kelly Van Dyck
Ligging: Audenhovenlaan 83 en Audenhovenlaan 83A 
Onderwerp: verkaveling van 2 loten voor halfopen bebouwing
Openbaar onderzoek: van 15 november 2018 tot en met 15 december 2018

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 15 november 2018 tot en met 15 december 2018. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van 2 loten voor halfopen bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Audenhovenlaan 83 en Audenhovenlaan 83A, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie E, nummer 72E3

Het dossier ligt van 15 november 2018 tot en met 15 december 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 15 december 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 15 december 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00140VK

 

Contactinformatie