Openbaar onderzoek - Leuvensesteenweg 365, 365A en 367 - van 7 november 2018 tot en met 7 december 2018

30
okt
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00133OD
Aanvrager: Rudi Jennes  
Ligging: Leuvensesteenweg 365, 365 A en 367, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: verbouwen van twee panden en exploitatie van een warmtepomp
Openbaar onderzoek: van 7 november 2018 tot en met 7 december 2018.

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 7 november 2018 tot en met 7 december 2018. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van twee panden voor het onbrengen van twee handelszaken en de exploitatie van een warmtepomp.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leuvensesteenweg 365, 365A en 367, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie C, nummers 126K2, 126N2 en 126P2.

Het dossier ligt ter van 7 november 2018 tot en met 7 december 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 7 december 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 7 december 2018 ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer OMV2018/00133OD.

Contactinformatie