Openbaar onderzoek - Leuvensesteenweg 48A - van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019

27
feb
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00027OD
Aanvrager: Michel Vantilt 
Ligging: Leuvensesteenweg 48A, 3191 Boortmeerbeek 
Onderwerp: slopen en bouwen van een bandencentrale 
Openbaar onderzoek: van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019. Het betreft een aanvraag tot het slopen en heropbouwen van een bandencentrale. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leuvensesteenweg 48A, 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie E, nummers 33E, 33B; 29R, 34F, 35H. 

Het dossier ligt van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 30 maart 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 30 maart 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00027OD. 

 

 

 

Contactinformatie