OO -Mimosalaan 12- van 26 september tot 25 oktober 2019

23
sep
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00151OD
Project: het aanleggen van een zwembad en terras
Ligging: Mimosalaan 12 te 3191 Boortmeerbeek
Openbaar onderzoek: van 26 september 2019 tot 25 oktober 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 26 september 2019 tot en met 25 oktober 2019. Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwembad en terras. 

De aanvraag heeft betrekking op het een terrein met als ligging Mimosalaan 12 te 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging afdeling 2, setie B, perceel 459E.  

Het dossier ligt van 26 september 2019 tot en met 25 oktober 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. 
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 25 oktober 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren op opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 25 oktober 2019 ingediend worden, met de vermelding van her dossiernummer OMV2019/00151OD. 

Contactinformatie