Openbaar onderzoek - Molenheidebaan 57 - van 15 februari 2019 tot en met 16 maart 2019

12
feb
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00018OD
Aanvrager: Dhr. Albert Vanhoeyveld 
Ligging: Molenheidebaan 57, 3191 Boortmeerbeek 
Onderwerp: regularistatie en verbouwen van handelspand 
Openbaar onderzoek: van 15 februari 2019 tot en met 16 maart 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 15 februari 2019 tot en met 16 maart 2019. Het betreft een aanvraag tot het regulariseren en het verbouwen van een handelspand. Toepasselijke ingdelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 16.3.1.1°, 45.6.a)1°b)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenheidebaan 57 te 3191 Boortmeerbeek, en met als kadastrale ligging Afdeling 2 sectie B, Perceel 244P. 

Het dossier ligt van 15 februari 2019 tot en met 16 maart 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 16 maart 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket. 
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 16 maart 2019 ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer OMV2019/00018OD. 

 

Contactinformatie