Openbaar onderzoek - ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025

17
jan
2019

De algemenen visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid voor de periode van 2020-2025 werd in een ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025 vastgesteld. Dit ontwerp ligt ter inzage tot en met 18 juni 2019.

Bezwaren of opmerkingen kunnen tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. 

Contactinformatie