Openbaar onderzoek - regularisatie meergezinswoning van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018

8
aug
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00059OD
Aanvrager: Willy Stroobants
Ligging: Beringstraat 61, 3190 Boortmeerbeek 
Onderwerp: Het betreft een aanvraag tot regularisatie van een meergezinswoning.
Openbaar onderzoek: van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 25 mei 2018 door Willy Stroobants, Mouterij 8, 3190 Boortmeerbeek, een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Beringstraat 61, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie E, nummers 112R.

Er dient voor bovenvermelde aanvraag een nieuw openbaar onderzoek te worden gehouden van 10/08/2018 tot en met 09/09/2018. De bevoegde overheid in eerste administratieve aanleg stelt vast dat er een onregelmatigheid is begaan die kan leiden tot de vernietiging van de beslissing. Overeenkomstig artikel 13 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de onregelmatigheid herstelt. Hiervoor wordt de administratieve lus toegepast. Overeenkomstig artikel 32, §2, 2° van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de termijn waarbinnen een beslissing over de vergunningsaanvraag moet worden genomen, verlengd met 60 dagen. Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentebestuur tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/09/2018. 

Het dossier ligt van 10 augustus 2018 tot en met 9 september 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 9 september 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 9 september 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00059OD.

Contactinformatie