Openbaar onderzoek - Rijmenamsebaan 18 - van 6 december 2018 tot en met 5 januari 2019

3
dec
2018

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag.
Het openbaar onderzoek loopt van 6 december 2018 tot en met 5 januari 2019. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van twee meergezinswoningen met een totaal van 10 wooneenheden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Rijmenamsebaan 18, 3190 Boortmeerbeek met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie A, nummers 420G, 420G2, 420H.

Het dossier ligt van 6 december 2018 tot en met 5 januari 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 5 januari 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indien of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 5 januari 2019 ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer OMV2018/00139OD.

 

Contactinformatie