Openbaar onderzoek - Schippersbos lot 5 en 6 - van 31 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00074VKB

Aanvrager: Jan Foqué
Ligging: Schippersbos lot 5 en 6, 3190 Boortmeerbeek 
Onderwerp: Het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling ‘Schippersbos (ref. 33.v.119) d.d. 30/11/1987. De aanvraag omvat het wijzigen van twee kavels (lot 5 en 6) voor open bebouwing naar vier kavels voor halfopen bebouwing.
Openbaar onderzoek: van 31 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 27 juni 2018 door de heer Jan Foqué, Bezelaerstraat 128, 2830 Willebroek, een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schippersbos lot 5 en lot 6, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie E, nummers 31C2 en 31D2.

Het dossier ligt van 31 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 30 augustus 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 30 augustus 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00074VKB.

Contactinformatie