Openbaar onderzoek - Schoubroekstraat 19 - van 26 oktober 2018 tot en met 25 november 2018

24
okt
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00125OD
Aanvrager: Else Van den Broeck
Ligging: Schoubroekstraat 19, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning
Openbaar onderzoek: van 26 oktober 2018 tot en met 25 november 2018

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 26 oktober 2018 tot en met 25 november 2018. Het betreft een aanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Schoubroekstraat 19, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1, sectie E, nummer 399T.

Het dossier ligt ter van 26 oktober 2018 tot en met 25 november 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 25 november 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket. https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 25 november 2018 ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer OMV2018/00125OD.

Contactinformatie