Openbaar onderzoek - Uranusweg 1 - van 10 juli tot 8 augustus 2019

8
jul
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00109OD
Ligging: Uranusweg 1 - 3190 Boortmeerbeek
Project: bouw van een tuinberging met carport 
Openbaar onderzoek: van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019

Het gemeentebestuur brengt u in kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019. De aanvraag betreft tot het bouwen van een tuinberging en carport.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Uranusweg 1 te 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale ligging Afdeling 1, sectie E, percelen nr. 137G.

Het dossier is ter inzage van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019 op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 8 augustus 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket  https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 augustus ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/000108OD.

 

Contactinformatie