Openbaar onderzoek - Vaartstraat 20 - van 1 februari 2019 tot en met 2 maart 2019

31
jan
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00194OD
Aanvrager: Dhr. Andre Coppens
Ligging: Vaartstraat 20 (nr. 59), 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp: Bouwen van een vrijstaande chalet
Openbaar onderzoek: van 1 februari 2019 tot en met 2 maart 2019

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag.
Het openbaar onderzoek loopt van 1 februari 2019 tot en met 2 maart 2019. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande chalet. Er wordt een afwijking gevraagd voor de voorschriften van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DeelRUP1 Dageraad met betrekking tot het maximaal toegelaten volume en de nokhoogte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Vaartstraat 20, 3191 Boortmeerbeek, en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, nummer 185M4 en 185G8.

Het dossier ligt van 1 februari 2019 tot en met 2 maart 2019 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 2 maart 2019 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op
2 maart 2018 ingediend worden, met vermelding van het dossiernummer OMV2018/00194OD.

Contactinformatie