Openbaar onderzoek - verkaveling Barelweg - van 29 augustus 2018 tot en met 28 september 2018

27
aug
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00091VK
Aanvrager: François Geens
Ligging: Barelweg, 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp: het betreft een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van een eigendom in 3 loten, voor het creëren van 1 bouwkavel voor vrijstaande bebouwing.
Openbaar onderzoek: van 29 augustus 2018 tot en met 28 september 2018

Het gemeentebestuur deelt mee dat op 24 juli 2018 door François Geens een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Barelweg, 3191 Boortmeerbeek, met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, nummers 305A en 305B.

Reden openbaar onderzoek: De aanvraag valt onder de aanvragen die openbaar gemaakt worden volgens artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen, betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen.

Het dossier ligt van 29 augustus 2018 tot en met 28 september 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 28 september 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket.
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 28 september 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00091VK.

 

 

Contactinformatie