Openbaar onderzoek - verkaveling Rijkenhoekstraat

31
mei
2018

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2018/00039VK
Aanvrager: Tom Guedin
Ligging: Rijkenhoekstraat, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp: verkaverling Rijkenhoekstraat, creëren van 10 bouwkavels
Openbaar onderzoek: van 31 mei 2018 tot en met 30 juni 2018

Het gemeentebesuur deelt mee dat op 25 april 2018 door Tom Guedin, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, een omgevingsvergunning werd ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op het verkavelen van een terrein met als adres Rijkenhoekstraat, 3190 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 1 sectie D nummers 537V, 537W2, 537X2, 538W.

Het dossier ligt van 31 mei 2018 tot en met 30 juni 2018 ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening. De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 30 juni 2018 worden ingekeken via het omgevingsloket
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 30 juni 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2018/00039VK.

 

 

 

Contactinformatie