Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling ontwerp RUP Lips

11
apr
2018

De gemeenteraad van Boortmeerbeek heeft het ontwerp van het gemeentelijk uitvoeringsplan RUP 'Lips' voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad van 26 maart 2018.

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp van het RUP 'Lips' van donderdag 12 april 2018 tot en met maandag 11 juni 2018, 20.00 uur.

Het ontwerp van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt in deze periode ter inzage (tijdens de openingsuren) in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening. Hier kan u ook met al uw informatievragen terecht.

Voor opmerkingen en bezwaren kan u één van volgende procedures volgen:

Een aangetekende brief richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) van de gemeente Boortmeerbeek, p/a Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.
Schriftelijk tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2,
3190 Boortmeerbeek.

Contactinformatie