Openbaar onderzoek - wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019

10
jan
2019

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari 2019 tot en met 13 maart 2019. Gedurende die tijd liggen de gewijzigde teksten ter inzage. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren of opmerkingen overgemaakt worden per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of per e-mail
naar plan@ovam.be 

Contactinformatie