Openbaar onderzoek - Zwartebeekdreef 3 - van 10 juli tot 8 augustus 2019

8
jul
2019

Gemeentelijke dossiernummer: OMV2019/00108OD
Ligging: Zwartebeekdreef 3, 3191 Boortmeerbeek
Project: inrichten van toeristische logies in bestaande woning en aanhorigheden.
Openbaar onderzoek: van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019

Het gemeentebestuur brengt u in het kader van het openbaar onderzoek op de hoogte van bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019. Het betreft het inrichten van toeristische logies in een bestaande woning en aanhorigheden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Zwartebeekdreef 3, 3191 Boortmeerbeek en met als kadastrale omschrijving Boortmeerbeek afdeling 2, sectie B, percelen nr. 45C, 45D, 46H en 46K.

Het dossier is ter inzage van 10 juli 2019 tot en met 8 augustus 2019 op de dienst ruimtelijke ordening.
De aanvraag kan tot sluiting van het openbaar onderzoek tot 8 augustus 2019 worden ingekeken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek
indienen of schritelijk bij het college van burgemeester en scheoenen van de gemeente. Bezwaren moeten uiterlijk op 8 augustus 2019 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV2019/00108OD.

Contactinformatie