Ophokplicht pluimvee

18
nov
2020

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Vanaf zondag 15 november zullen naast professionele bedrijven, nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren moeten ophokken of afschermen. 

Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren.Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) benadrukt dat er geen enkel risico is voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden gegeten.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp