Rapport Audit Vlaanderen

21
mei
2015

In het Vlaams gemeentedecreet is voorzien dat elke gemeente aan een externe audit uitgevoerd door personeelsleden van de Vlaamse overheid wordt onderworpen. In de loop van het eerste jaar van deze manier van werken werd een organisatieaudit uitgevoerd in samenwerking met het management en het personeel van de gemeente Boortmeerbeek. Doel van de audit was om mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de werking van de gemeente te identificeren.

Het rapport van zulke audit is een openbaar bestuursdocument dat door iedere burger opvraagbaar is. Gelet op deze status wordt het document integraal op de gemeentelijke website geplaatst. De bespreking van het rapport gebeurde tijdens de gemeenteraadszitting van 18 mei 2015. Momenteel werden al 44 audits in Vlaanderen afgerond. Voor de audit van het OCMW kan u terecht op de website van het OCMW via http://www.ocmwboortmeerbeek.be/rapport-audit-vlaanderen.

Contactinformatie