Ruimtelijke uitvoeringsplannen

3
okt
2016

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, en:

  • voert herbestemmingen door
  • is juridisch kader voor stedenbouwkundige vergunningen
  • is nodig om visie mogelijk te maken en ruimtelijke knelpunten op te lossen

RUPs bestaan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hier vind je een overzicht van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in Boortmeerbeek:

- RUP Bloso-Centrum Hofstade-Zemst (goedgekeurd MB 16/10/2014)

- RUP stationsomgeving Haacht werd op 8 november 2016 definitief vastgesteld door de provincieraad. 24 januari 2017 is de goedkeuringsbeslissing in het Belgisch staatsblad verschenen.

- RUP Permanent wonen op campings & weekendverblijven in de regio Kampenhout - Boortmeerbeek - Deelrup 1 Dageraad - 
  MB 21 december 2007

- RUP Permanenet wonen op campings & weekendverblijven in de regio Kampenhout - Boortmeerbeek - Deelrup 2 Trianon, Tip,    Goorveld, Floreal I en II - MB 21 december 2007

De Ruimtelijke uitvoeringsplannen kan u terug vinden op de website: http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/structuurplan-uitvoeringsplannen/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/index.jsp

 

Contactinformatie