Het RUP 'Boven Rot en de Helle' werd definitief vastgesteld door de de gemeenteraad van 22 september 2014. Dit besluit werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 12 maart 2015 goedgekeurd. De publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 21 april 2015.

Contactinformatie