Het RUP 'Mouterijsite' werd definitief vastgesteld door de de gemeenteraad van 24 september 2012. Dit besluit werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 17 januari 2013 goedgekeurd.

Contactinformatie