RUP Zonevreemde recreatie Schoubroekstraat

Het RUP 'Zonevreemde recreatie Schoubroekstraat' werd definitief vastgesteld door de de gemeenteraad van 27 mei 2013. Dit besluit werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 1 augustus 2013 goedgekeurd.

Contactinformatie