Het RUP 'Zonevreemde woningen' werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 22 september 2014.

Contactinformatie