Schoollokalen huren buiten de schooluren

U kunt schoollokalen huren buiten de schooluren.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving