Sportaccommodaties tijdens corona

28
aug
2020

Goedgekeurd tijdens het directiecomité van maandag 24 augustus 2020.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE PERIODE KUNNEN NOG REGELMATIG AANPASSINGEN VOLGEN OP BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID.

Veiligheidsvoorschriften blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 

Algemeen:

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Ga meteen naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ben je 12 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand. Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand los te laten.
 • Was je handen met water en zeep, juist voor en meteen na het sporten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in publieke ruimten in gemeentelijke en OCMW gebouwen, dus ook in en rond de sporthal. Dit wil zeggen dat iedereen boven de 12 jaar een mondmasker draagt.
 • Handgel is voorzien aan de ingang.
 • We vragen aan elke club om een CORONA- coördinator aan te stellen, die spelers en supporters attent maakt op de te respecteren veiligheidsmaatregelen (zie bijlage).
 • De bureauruimte van de medewerkers van de sporthal is enkel toegankelijk voor het gemeentepersoneel.
 • Individuele verzorging wordt door de club zelf gedaan, niet door de medewerker van de sporthal. Zij geven enkel het gewenste materiaal.
 • Exploitatie van de cafetaria is de verantwoordelijkheid van de uitbater. Het is aan hem om de nodige maatregelen hiervoor te nemen.
 • Er worden circulatiepijlen in de sporthal aangebracht, gelieve deze te volgen.
 • Volg de richtlijnen van de sporthalmedewerkers!

 

Trainingen:

Sporttrainingen en lessen indoor en in openlucht in een georganiseerd verband mogen enkel doorgaan:

 • Als er een trainer/begeleider aanwezig is. Trainers dragen mondmaskers.
 • Met maximaal 50 personen (inclusief de trainer(s)/begeleider(s)). Sporters dragen een mondmasker tot aan hun terrein en kunnen daarna sporten zonder mondmasker.
 • Het gemeenschappelijk sportmateriaal wordt voor en na het sporten gereinigd door de club zelf. Er wordt materiaal voorzien.
 • Sporters verzamelen buiten aan de sporthal met hun trainer/begeleider. Ze gaan op het uur dat ze de sporthal gereserveerd hebben samen binnen en gaan rechtstreeks naar het terrein. Ze wachten buiten totdat de huurders van het uur ervoor buiten zijn.
 • Stop tijdig, hou rekening met extra tijd voor het ontsmetten van het materiaal.
 • Na het sporten verlaat iedereen onmiddellijk de sporthal/gang/hal op het uur dat voorzien is, zodat de volgende groep kan binnenkomen.
 • Sporten kan alleen op de afgesproken uren, er mogen geen toeschouwers in de sporthal blijven.
 • Kleedkamers zijn niet beschikbaar tijdens trainingen.

 

Wedstrijden:

 • Teams komen een minimale tijd voor het aanvangsuur aan in de sporthal.
 • Alle aanwezige personen dragen een mondbescherming; enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd kunnen de spelers, coach en officials hiervan afwijken.
 • Trek je sportkledij indien mogelijk thuis al aan om drukte in de kleedkamers te vermijden.
 • Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contacten tussen de wisselende teams worden vermeden.
 • De opwarmtijd wordt tot een minimum beperkt, zodat het contact tussen verschillende teams bij wissel van de wedstrijden maximaal beperkt blijft.
 • De aanwezigheidstijd in de kleedkamers en de douches wordt maximaal beperkt tot 20 minuten en maximaal 10 sporters per kleedkamer.
 • Toeschouwers moeten een mondmasker dragen, gezien de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd.
 • Toeschouwers die tot dezelfde sociale bubbel behoren mogen naast elkaar zitten of staan, anders dienen 2 plaatsen tussen gelaten te worden.
 • Supporters betreden het terrein niet om spelers/coach te begroeten.
 • De tribunes mogen voor maximaal 50% van de maximumcapaciteit bezet worden.
 • Tijdens de wedstrijd houden de toeschouwers hun mondmasker op.
 • De organiserende club staat in voor het goed verloop hiervan en voorziet de nodige mensen hiervoor.
 • Ook het verlaten van de tribunes dient georganiseerd te gebeuren, bv. rij per rij.

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de getroffen maatregelen ligt bij de club / organisatie zelf. Het personeel zal mensen of de organisatie aanspreken als ze zien dat de maatregelen niet worden nageleefd, maar geen actieve controle doen.

 

Kleedkamers:

Wanneer achtereenvolgens verschillende categorieën van eenzelfde club sporten is het aan de club zelf om de kleedkamers te ontsmetten tussen de verschillende bubbels. Het sporthalpersoneel voorziet de nodige producten.

Wanneer een volgende club gebruik maakt van een kleedkamer, kuist het personeel van de sporthal de kleedkamers.

 • Kleedkamers/douches zijn niet toegankelijk voor trainingen.
 • Kleedkamers/douches zijn sterk afgeraden bij competitiewedstrijden, maar is mogelijk met een maximum van 10 personen gelijktijdig in de kleedkamer. Men mag maximum 20 minuten in de kleedkamer blijven.

 

Buitenomgeving:

 • De Finse piste aan het sportpark is eveneens terug toegankelijk, hou hier ook voldoende afstand van elkaar!
 • Het skateterrein/speeltuin/petanqueterreinen valt onder de lokale mondmaskerplicht.

Elke sportvereniging voorziet een corona-verantwoordelijke. Gelieve het document in bijlage in te vullen en ons terug te bezorgen voor de aanvang van de trainingen/wedstrijden.

Contactinformatie