Start- en investeringssteun voor de visserij- en de aquacultuursector

De Vlaamse overheid verleent start- en investeringssteun voor reders, viskwekers en hun coöperaties in Vlaanderen:

 • Steun voor reders:
  • eerste installatie van jonge reders
  • investeringen aan boord
  • maatregelen van gemeenschappelijk belang
  • investeringen in verwerking en afzet
 • Steun voor viskwekers:
  • investeringen in aquacultuur
  • investeringen in verwerking en afzet.

De steun wordt uitgereikt door het het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en het Europees Visserijfonds (EVF).

Het FIVA verleent steun voor investeringen die worden gefinancierd met leningen, leasing of eigen middelen. De steun wordt toegekend in de vorm van een rentesubsidie of van een equivalente kapitaalpremie. Daarnaast kan het FIVA de kredieten waarborgen die een rentesubsidie genieten.

Voorwaarden

De steunregeling is bestemd voor professionele bedrijven die gericht zijn op visserij- of aquacultuuractiviteiten. Op zo'n volwaardig bedrijf blijven de handelsactiviteiten beperkt tot het commercialiseren van de eigen vangsten of de gekweekte producten. De Vlaamse overheid verkiest daarbij een familiale persoonsgebonden structuur die geleid wordt door beroepsbekwame personen boven loutere kapitaalsvennootschappen.

Op de website leest u aan welke voorwaarden de bedrijfsleider moeten voldoen om aanspraak te maken op deze steun.

Procedure

De aanvrager kan de nodige aanvraagformulieren downloaden op de website van Landbouw en Visserij (onder het kopje 'aanvragen' in de linkerkolom). Vervolgens moet hij het aanvraagformulier en de vereiste bijlagen opsturen naar het FIVA.

Meebrengen

Bedrag

Het FIVA verleent zowel steun voor investeringen die gefinancierd worden met leningen, als voor verrichtingen die met eigen middelen of met leasing worden gefinancierd. De steun wordt toegekend in de vorm van een kapitaalpremie.

Uitzonderingen

Regelgeving