Steun voor onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

Specifieke programma's

In het kader van de actie 'Kom op tegen Kanker' stelt het FWO een toelage van 800.000 euro ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met het actiethema als onderwerp.

Het Odysseusprogramma steunt uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd. Het programma biedt een startfinanciering om aan een Vlaamse universiteit een onderzoeksgroep uit te bouwen of om een onderzoekslijn op te zetten. Zo kunnen ze progressief in het Vlaamse onderzoek ingeschakeld worden.

Het unieke van dit programma is de combinatie van een vaste aanstelling aan een Vlaamse universiteit en voldoende projectfinanciering om een eigen onderzoeksgroep te kunnen uitbouwen. Deze symbiose is de ideale startpositie om kwaliteitsvol onderzoek op internationaal niveau naar Vlaanderen te halen.

Voorwaarden

 • Periode: 4 jaar, eventueel 2 keer hernieuwbaar.
 • Als ploeg van onderzoekers hebt u nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Uw onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of in ambtshalve geregistreerde hogeronderwijsinstellingen die de graad van doctor kunnen toekennen.
 • Uw onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en). (artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximaal 2 projecten optreden als (co)promotor.
 • Alle materiaal dat wordt verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co)promotoren kan geen enkele bezoldiging of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.

Procedure

 • U stelt 10 externe referenten voor. (zie het reglement voor de ontvankelijkheidscriteria)
 • Uw aanvraag wordt aan een aantal referenten ter evaluatie voorgelegd.
 • De FWO-expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur doet de aanstelling.
 • U kunt later feedback vragen over deze beslissing.

Meebrengen

Bedrag

 • Personeel- en werkingsmiddelen: van 40.000 tot 130.000 euro.
 • Bijkomende uitrusting / 'matching funding' : maximum 150.000 euro.

Uitzonderingen

Regelgeving