Subsidie ouderbetrokkenheid bij school

Basisscholen kunnen een subsidie aanvragen om de betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen te verhogen.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van een subsidiereglement.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving