Subsidie voor het bevorderen van diversiteit in sport, cultuur en jeugd

Verenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor acties of projecten die het delen van ervaringen in sport-, cultuur- en jeugdaanbod centraal stellen, om zo mee vorm te geven aan het samenleven in diversiteit.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie, gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving