Subsidie voor onderzoeksinfrastructuur

Onderwijsinstellingen en onderzoekscentra kunnen subsidies krijgen voor infrastructuur die nodig is voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksinfrastructuur omvat meer dan fysieke apparaten: ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting ervan, komen in aanmerking.

Voorwaarden

Binnen het Herculesmechanisme wordt een onderscheid gemaakt tussen middelzware (hoger dan 100.000 euro), zware (hoger dan 1.000.000 euro) en internationale onderzoeksinfrastructuur.

Vlaamse universiteiten en hogescholen (ook als ze in Brussel gevestigd zijn) kunnen aanvragen indienen.

Voor zware onderzoeksinfrastructuur kunnen daarnaast ook deze (consortia van) instellingen aanvragen indienen:

  • de strategische onderzoekscentra (IMEC, VIB, Flanders Make en VITO)
  • de instellingen voor postinitieel onderwijs (School of Arts, Hogere Zeevaartschool, ITG, de Vlerick Leuven Gent Managementschool en de Universiteit Antwerpen Management School).

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Niet alleen de aanschaf of de bouw van de onderzoeksinfrastructuur zelf wordt gefinancierd. Maximaal 15% van de toelage kan gebruikt worden voor de financiering van

  • kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan gebouwen
  • aansluitings- en onderhoudskosten
  • personeel dat instaat voor het permanente onderhoud en het bedienen van de onderzoeksinfrastructuur.

Uitzonderingen

Regelgeving