Belasting op tweede verblijf

Wat?

Heb je een eigendom in Boortmeerbeek maar ben je er niet gedomicilieerd, dan bezit je waarschijnlijk een tweede verblijf en dien je dit aan te geven aan de gemeente. Hierop is een jaarlijkse belasting verschuldigd.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf op 1 januari van het belastingsjaar. Wat we verstaan onder ‘tweede’ verblijf, vind je terug in het belastingsreglement.

Kostprijs?

De belasting op tweede verblijven bedraagt 250,00 EUR per tweede verblijf. 

Afhandeling?

Eigenaars van tweede verblijven moeten jaarlijks het aangifteformulier invullen en inleveren bij het gemeentebestuur.

Het formulier kan je hieronder downloaden.