Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

7
okt
2016

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoerinsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en de andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.

Het plan, evenals een samenvattende brochure, kan u terugvinden op de site van de OVAM http://www.ovam.be/uitvoeringsplan

 

Contactinformatie