Vacature bij het gemeentebestuur : omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige) (A1a-3a)

17
sep
2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de functie van omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige) opnieuw vacant verklaard. De stedenbouwkundige zorgt voor de voorbereiding en opvolging van het stedenbouwkundig beleid van de gemeente. Zo adviseert hij/zij het college van burgemeester en schepenen over de ingediende bouwaanvragen en werkt hij/zij mee aan het planologisch beleid van de gemeente. De stedenbouwkundige is tevens secretaris van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke ordening (GECORO).

De vacante functie betreft een statutaire functie op A-niveau wat betekent dat er specifieke diplomavoorwaarden zijn

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 14 november 2019.

Deze aanwerving gebeurt op basis van selectieproeven die een praktisch en een mondeling gedeelte omvatten.

Klik hier voor de functiebeschrijving

Contactinformatie