Verifieer

VERIFIEER® is een vernieuwende technologie die overheden en organisaties toelaat om zowel papieren als digitale documentenstromen digitaal te tekenen en een extra beveiligingsniveau mee te geven. Een document dat men opmaakt, wordt aangevuld met de nodige elektronische handtekening(en) en beveiligde code en dan naar u gezonden. Via VERIFIEER® is dit een eenvoudig proces dat vergeleken kan worden met het klassieke printen van een document (print to file printer of postscript printer). Het resultaat is een digitaal ondertekend document dat men kan verzenden naar de klant of burger.

Als burger kan u via VERIFIEER® documenten van overheden of andere organisaties controleren op authenticiteit. Dit gebeurt via een documentcode (verkregen via een papieren document of via een digitaal ondertekend document) in te geven op de Verifieer® website.