Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is opgericht op 18 september 1995.

Het voornaamste werk van de verkeerscommissie bestaat uit het ontwikkelen van de verschillende initatieven, voor dat betreft de nog steeds groeiende verkeersproblematiek in de gemeente. De commissie bespreekt onder andere de vragen van de verschillende inwoners, om in hun wijk of straat, daadwerkelijk en/of drastische verkeersmaatregelen te treffen. Daarnaast staat de verkeerscommissie mee in voor de evaluatie van het mobiliteitsplan. Op de vergaderingen zullen ook mogelijk belanghebbenden in verband met bepaalde situaties worden uitgenodigd. Door de adviesraad wordt niet gestemd. De taak van de verkeerscommisie bestaat erin advies uit te brengen op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.