Verkiezingen 9 juni 2024 - stemmen bij volmacht

Het kan zijn dat je, om uiteenlopende redenen, de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen om te stemmen. Geen zorgen! In bepaalde gevallen kan je dan een volmacht geven aan een andere kiezer. Zo kun je toch je stem laten horen, zelfs als je er niet persoonlijk bij kunt zijn. 

 

In welke gevallen kan je een volmacht geven? 

Redenen waarom je niet kan gaan stemmen 

Wie moet het volmachtformulier attesteren en ondertekenen? 

Als je ziek of hulpbehoevend bent 

Jouw arts, met vermelding van zijn RIZIV-nummer 

Als je moet werken 

Jouw werkgever 

Om studieredenen 

Jouw onderwijsinstelling 

Als je in de gevangenis zit of geïnterneerd bent 

De directie van de inrichting waar je je bevindt 

Omwille van een activiteit ten gevolge van je geloofsovertuiging. 

Jouw religieuze overheid 

* tot de dag van de verkiezingen 

Als je op de verkiezingsdag aan het werk bent als zelfstandige, schipper, markt- of foorkramer 

Jouw gemeentebestuur, op voorlegging van je ondernemingsnummer en een verklaring op eer 

Als je op de verkiezingsdag in het buitenland op vakantie bent. 

Jouw gemeentebestuur, op voorlegging van bewijsstukken (bv. vliegticket of hotelreservatie) of een verklaring op eer afleggen bij de burgemeester bij gebrek hieraan. 

* tot de dag voor de verkiezingen 

 

Belangrijk: De reden waarom je niet kan gaan stemmen, moet op het volmachtformulier geattesteerd worden. Een afzonderlijk attest zal niet worden aanvaard in het stembureau. 

 

Aan wie kan je een volmacht geven? 

Je kan een volmacht geven aan om het even welke andere kiezer.  

Let op: Een EU-burger kan geen volmacht uitoefenen voor een Belg. Een Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU-burger. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben.  

 

Wat moet je als volmachtgever doen? 

 1. Vul je eigen gegevens in op het volmachtformulier 
 1. Vul de reden van volmacht in en laat dit attesteren en ondertekenen door de bevoegde persoon (zie tabel). 
 1. Vul de gegevens in van de volmachtkrijger 
 1. Onderteken beiden het volmachtformulier 
 1. Geef je oproepingsbrief, samen met het volmachtformulier, aan je volmachtkrijger zodat deze weet waar hij of zij voor jou moet gaan stemmen 

 

Wat moet je als volmachtkrijger doen? 

 1. Ga eerst in je eigen bureau stemmen.  
 2. Pas daarna kan je gaan stemmen voor jouw volmachtgever in het stembureau waar hij/zij normaal gezien had moeten gaan stemmen. 

Om de volmacht te kunnen gebruiken, moet je volgende documenten meenemen naar het stembureau: 

 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier; 
 • je eigen afgestempelde oproepingsbrief; 
 • jouw identiteitskaart. 

 

Waar kan ik een volmachtformulier krijgen? 

Je vindt dit formulier op de website van de verkiezingen: 

verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht 

Je kan het ook gratis krijgen in het gemeentehuis. 

Let op: Er is een apart volmachtformulier voor volwassen kiezers (18+) en voor minderjarige kiezers (16-17 jaar). 

 

Hoe verloopt dit nu praktisch? 

Ben je afwezig en wens je GEEN volmacht te geven? 

 • Geef jouw oproepingsbrief én je bewijs van afwezigheid (medisch attest, reisdocumenten, attest werkgever,…) af aan het onthaal van het gemeentehuis.  
 • De dienst burgerzaken zal jouw afwezigheid daarna registreren op de kiezerslijst. 

 

Ben je afwezig en geef je WEL een volmacht aan een andere kiezer? 

 • Ga met je oproepingsbrief én het volmachtformulier langs bij de dienst burgerzaken. Je hoeft geen afspraak te maken.  
 • De dienst burgerzaken zal, indien nodig (in geval je zelfstandige of in het buitenland bent), jouw volmachtformulier attesteren en jouw afwezigheid en volmacht registreren.  
 • Na registratie, krijg je alle documenten terug om aan je volmachtkrijger te bezorgen. 

 

Meer informatie over de verkiezingen, kan je vinden op verkiezingen.fgov.be bekijke dit informatief filmpje.

 

Contactinformatie