Vermindering op de huisvuilbelasting

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.

Voorwaarden

Wie in aanmerking komt is vastgelegd in een reglement.

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving