Versturen aanslagbiljet afvalbelasting aanslagjaar 2023

5
mrt
2023

Wat en voor wie?

Eén van de volgende dagen zullen inwoners van Boortmeerbeek hun aanslagbiljet afvalbelasting voor het aanslagjaar 2023 in de bus krijgen.
Dit is voor elke inwoner die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister van de gemeente is opgenomen.
Elk jaar merken we op dat hier toch wat vragen rond zijn:

 • De afvalbelasting wordt steeds berekend op basis van de gezinssamenstelling op 1 januari van het aanslagjaar (forfaitair bedrag per categorie). Dit is hetzelfde systeem als de personenbelasting nl. aanslagjaar = het jaar waarop de belasting van toepassing is.
  • 72,00 EUR per jaar per gezin
  • 36,00 EUR per jaar voor een éénoudergezin met minderjarige kind(eren) of individueel natuurlijk persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister van de gemeente is opgenomen
 • Indien personen in de loop van het jaar 2023 verhuisd zijn buiten de gemeente, dient deze belasting nog in Boortmeerbeek te worden betaald. Deze wordt niet opnieuw aangerekend in hun nieuwe gemeente.
  Deze belasting is jaarlijks en ondeelbaar. Dit betekent dat wanneer je verhuist in de loop van het aanslagjaar er geen belastingvermindering kan worden toegekend.

De inkomsten van de afvalbelasting worden gebruikt om:

 • de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil te financieren;
 • alle kosten van afvalinzameling en –verwerking en het containerpark te betalen. De betaling van de burger aan Ecowerf is onvoldoende om alle kosten te financieren.

Nog meer info?

Het volledige reglement kan je onderaan terugvinden.
Bij bezwaar gelden altijd de vermeldingen in dit reglement boven alle bijkomende toelichtingen.

Nog vragen?

Mocht je nadien nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je ze mailen naar fd@boortmeerbeek.be.

Bezwaar?

Ben je niet akkoord met de belasting die je moet betalen? Dan kan je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit moet schriftelijk ingediend worden. Opgelet:

 • Het bezwaar moet binnen een termijn van drie maanden worden ingediend.
 • Motiveer waarom je niet akkoord bent met de belasting.
 • Elk bezwaar moet ondertekend worden.
 • Het indienen van een bezwaar stuit de betalingstermijn niet.

 

 

 

 

Contactinformatie

 • financiën

  Pastorijstraat 2
  3190 Boortmeerbeek

  Openingsuren deze week

  • Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 16:00
  • Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 13:30 tot 16:00
  Alle openingsuren