Vogelgriep : informatie aan de houders van pluimvee en vogels

22
nov
2021

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België treffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die  sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om de dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor de dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten het kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

  • Je dient al je pluimvee op te hokken of af te schermen.
    Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je al je vogels binnen voederen of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.

Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken!

Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de website van het FAVV  www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Je vindt op deze pagina’s ook een korte video, die het belang van de maatregelen onderstreept om jouw dieren te beschermen. Deze video is ook rechtstreeks bereikbaar via de link:
https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/.

Contactinformatie